آبرسانی به ۱۱۰۰ روستای دارای تنش آبی به اتمام رسید


تهران- ایرنا- رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفت: با همت گروه‌های جهادی بسیج، کار آبرسانی به هزار و صد روستایی که دارای تنش آبی بودند، به اتمام رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185828/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی