آخرین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه‌ در حسینیه امام خمینی(ره)


تهران – ایرنا – آخرین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه‌زهرا سلام‌الله‌علیها در حسینیه امام خمینی(ره) در حال برگزاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983623/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی