آخرین مصوبات هیات دولت از زبان بهادری جهرمی


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت آخرین مصوبات هیات دولت را تشریح کرد و گفت: یکی از مصوبات لایحه ای به پیشنهاد معاونت حقوقی بود که در کمیسیون های دولت است که به منظور حمایت از اتباع اعم از شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در برابر تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه بررسی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133237/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی