آخرین مصوبات و تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب


تهران- ایرنا- دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اعلام کرد: این کمیسیون با فعالیت ۶ جبهه سیاسی به مدت یکسال موافقت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332050/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی