آخرین وضعیت خدمات برخط بیمه‌های پایه و تکمیلی بررسی شد


تهران-ایرنا- دادستان دیوان محاسبات کشور و مسئولان مربوطه در نشستی مشترک آخرین وضعیت ارائه خدمات به صورت برخط از ناحیه بیمه‌های پایه و تکمیلی در این حوزه بهداشت و درمان را بررسی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112534/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی