آراستگی مدیران به تقوا از عوامل کنترل آسیب قدرت در نظام اسلامی است


تهران – ایرنا – امام جمعه موقت تهران گفت: آراستگی مدیران در همه سطوح به ویژه سطوح عالی مدیریت به تقوا و علم از مهمترین عوامل کنترل آسیب‌های قدرت در نظام اسلامی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965299/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی