آرایش سیاسی مجلس برای آخرین انتخابات هیات رییسه مجلس یازدهم


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس یازدهم در حالی دوم خرداد آخرین انتخابات هیات رییسه خود را برگزار می‌کنند که رایزنی‌های سیاسی و جناحی زیر پوست بهارستان در جریان است هرچند در سپهر سیاسی مجلس تلاش می‌شود تا وکلای ملت از نظر فراکسیون اکثریت تبعیت کنند و از تک روی بپرهیزند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113306/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی