آرمان دولت یهود نابود شده/ حتی دیوانگان هم به دولت موعود اسرائیل باور ندارند


تهران-ایرنا-دبیرخانه کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس اعلام کرد: شاهدیم که هر لحظه یکی از سران صهیونیست تاکید بر پایان عمر رژیم و نابود شدن آرمان دولت یهود دارد و دیگر حتی دیوانه‌ها و کودکان صهیونیست به دولت موعود نیل تا فرات نمی‌اندیشند بلکه همه در فکر فرار و برگشت به موطن اصلی و سرزمین جایگزین هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110190/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی