آزادسازی سواحل مازندران؛ طلسم تاریخی که با تدبیر دولت شکست


ساری- ایرنا- دستور صریح رئیس جمهور برای بازپس گیری حریم ۶۰ متری حریم سواحل خزر و پیگیری جدی استاندار مازندران سبب شد تا رویای دسترسی آسان و بدون دغدغه مردم ایران به طول ۴۲۴ کیلومتر سواحل مازندرانی خزر محقق شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058829/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی