آصفی: پس از جنگ، باید ادبیات خود را تغییر می‌دادیم


تهران- ایرنا- «حمیدرضا آصفی» معتقد است پس از پایان جنگ، کشور به بازسازی نیاز داشت و ادبیات متفاوتی را می‌طلبید اما اشتباه برخی دوستان این بود که تصور می‌کردند ادبیات متفاوت به معنای فاصله‌گرفتن از آرمان‌هاست؛ البته تعداد این افراد بسیار کم بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157444/%D8%A2%D8%B5%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی