آغاز سفرهای شهرستانی مدیران بوشهری و چند توصیه انتخاباتی استاندار بوشهر


بوشهر – ایرنا – استاندار بوشهر گفت: در شرایطی که توپخانه دشمن برای شرکت نکردن مردم در انتخابات به کار انداخته افزایش میزان مشارکت مردم در این عرصه به طور یقین بدخواهان نظام را ناکام می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141498/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی