آغاز نخستین نشست مطبوعاتی رئیس‌جمهور با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجیبه گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت‌الله‌رئیسی در این نشست‌خبری به پرسش‌های خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی در موضوعات مختلف پاسخ می‌دهد.

بر اساس آمار در یکسال اخیر رئیس‌جمهور به‌طور میانگین هر ۱۲ روز در یک گفت‌وگو یا نشست خبری شرکت کرده‌ است. البته نخستین نشست مطبوعاتی وی به عنوان رئیس جمهور منتخب در ۳۱ خرداد ماه برگزار شده است.

همچنین رئیس جمهور در مدت یکسال تاکنون در ۶ گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم حضور یافت که نخستین آن  ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ و آخرین آن در تیرماه امسال بوده است.

ادامه دارد..


منبع: https://www.irna.ir/news/84869903/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی