آغاز نخستین نشست مطبوعاتی رئیس‌جمهور با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی

بر اساس آمار در یکسال اخیر رئیس‌جمهور به‌طور میانگین هر ۱۲ روز در یک گفت‌وگو یا نشست خبری شرکت کرده‌ است. البته نخستین نشست مطبوعاتی وی به عنوان رئیس جمهور منتخب در ۳۱ خرداد ماه برگزار شده است.

ادامه دارد..


منبع: https://www.irna.ir/news/84869903/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8Cبه گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت‌الله‌رئیسی در این نشست‌خبری به پرسش‌های خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی در موضوعات مختلف پاسخ می‌دهد.

همچنین رئیس جمهور در مدت یکسال تاکنون در ۶ گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم حضور یافت که نخستین آن  ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ و آخرین آن در تیرماه امسال بوده است.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی