آغاز همایش فرماندهان و مسئولین سپاه با پیام فرماندهی معظم کل قوا


تهران- ایرنا- همایش فرماندهان و مسئولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان «شکرو عهد» با قرائت پیام فرماندهی کل قوا توسط فرمانده کل سپاه آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038349/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%DA%A9%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی