آماده‌ایم راه‌ها را برای حمل مسافر و بار جمهوری آذربایجان باز کنیم


تهران – ایرنا – وزیر خارجه ارمنستان درباره احداث کریدور بین آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان گفت: در قالب گروه کاری سه جانبه این موضوع را بررسی می‌کنیم و آماده‌ایم راه‌ها را برای حمل مسافر و بار برای آذربایجان باز کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918801/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی