آمادگی ایران برای ارتقای روابط اقتصادی در عالی‌ترین سطح با نیکاراگوئه


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه در دیدار وزیر خارجه نیکاراگوئه آمادگی ایران برای ارتقای روابط در حوزه‌های اقتصادی و تجاری به عالی‌ترین سطح را مورد تاکید قرار داد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84973899/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی