آمادگی ایران برای همکاری با کشورهای متاثر از توفان‌های گرد وغبار


نیویورک – ایرنا- امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل ، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری با کشورهای متاثر از توفان های گرد و غبار اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168352/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی