آمادگی بازاریان برای همکاری همه جانبه با دولت سیزدهم


تهران – ایرنا – جمعی از بازاریان سراسر کشور در نشستی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری آمادگی بازار را برای همکاری همه جانبه با دولت مردمی سیزدهم اعلام کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961706/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی