آمار پیش‌ثبت‌نام‌ها به بیش از ۲۷ هزار و ۷۰۰ نفر ر سید


تهران – ایرنا – سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: در پنجمین روز پیش ثبت نام ۴۲۶۵ نفر و در مجموع ۲۷۷۳۱ نفر پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195887/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی