آمریکا، انگلیس و کانادا باید به عنوان شریک جرم اسرائیل پاسخگو باشند


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دولت‌های آمریکا، انگلیس و کانادا با توجه به حمایت‌های تاریخی و مستمر از رژیم اسرائیل و حمایت علنی سیاسی، نظامی، اطلاعاتی و رسانه‌ای از جنایات جنگی دو ماهه اخیر این رژیم در غزه، باید به عنوان شریک جرم و جنایت، پاسخگو باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317480/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی