آمریکا: از تلاشهای گروسی برای حل و فصل مسایل با ایران استقبال می‌کنیم


نیویورک – ایرنا- ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ما از تلاشهای رافائل گروسی برای حل و فصل مسایل مرتبط با تعهدات  پادمانی ایران و سایر مسایل استقبال ,و ا ز او قدردانی می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049998/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی