آمریکا باید تضمین بدهد/ تحریم‌ها ادامه یابد از مواضع خود کوتاه نمی‌آییم

سامح‌یه اظهار داشت: هیچگاه به دنبال جنگ نیستیم و در مورد صنعت هسته‌ای نیز بهره‌برداری و استفاده ما از این صنعت و این انرژی کاملاً صلح‌آمیز است اما اجازه نمی‌دهیم که آمریکا و متحدانش بخواهند مانع پیشرفته کشور ما شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84843091/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87

با اشاره به تزریق گاز به سانتریفیوژهای نسل پیشرفته گفت: این اقدام جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا انجام شد.

همایون سامح‌یه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با تاکید بر لزوم اخذ تضمین های واقعی از آمریکا در مذاکرات رفع تحریم‌ها، اظهار داشت: در صورتی که آمریکایی‌ها به تعهدات برجامی خود عمل کنند و تحریم‌ها را بردارند و تضمین بدهند که دیگر ملت ایران را تحریم نمی‌کنند ما هم به تعهدات برجامی خود بازخواهم گشت اما تا زمانی که آنها تحریم و فشار را علیه ملت ایران در دستور کار خود داشته باشند ما هم از مواضع خود کوتاه نمی‌آییم.

نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها باید بدانند که جواب حرف زور، حرف زور است و جواب‌ های، هوی است و ملت ایران هیچگاه در مقابل زیاده‌خواهی ها و زورگویی های آمریکا کوتاه نخواهد آمد و از منافع خود دفاع خواهد کرد.

نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسلامی افزود: تزریق گاز به سانتریفیوژهای نسل پیشرفته در واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا این پیام را برای آمریکایی‌ها به همراه دارد که ملت ایران واهمه‌ای از فشارها و تحریم‌های آمریکا ندارد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی