آمریکا: با عراق از نزدیک برای انتقال پول ایران در ارتباط هستیم


نیویورک – ایرنا- متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: ما با عراق از نزدیک در ارتباط هستیم تا اطمینان یابیم انتقال پول ایران مطابق با تحریم های آمریکا انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188027/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی