آمریکا: بر مسائل داخلی و روابط درحال گسترش ایران و روسیه متمرکز شده ایم


نیویورک – ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر با تکرار اظهارات مداخله جویانه واشنگتن گفت که مذاکرات احیای برجام چند ماهی است از دستور کار خارج شده و دولت بایدن بر مسائل داخلی و ناآرامی ها و نیز مقابله با روابط امنیتی در حال گسترش ایران و روسیه متمرکز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989627/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی