آمریکا بطور رسمی به توقیف محموله نفتی ایران اعتراف کرد


نیویورک – ایرنا- وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه به وقت محلی و پس از بیش از یک سال و نیم بصورت رسمی به توقیف محموله نفتی ایران اعتراف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223035/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی