آمریکا: تا احیای برجام راه طولانی است / ایران گام‌های بیشتری برای کاهش تنش بردارد


نیویورک- ایرنا- متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با بیان اینکه دیپلماسی بهترین روش در قبال برنامه هسته‌ای ایران است، با توسل به جلوگیری جمهوری اسلامی ایران از حضور برخی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و بدون اشاره به خروج آمریکا از برجام مدعی شد: “ایران تا بازگشت مجدد به برجام راه طولانی در پیش دارد”.


منبع: https://www.irna.ir/news/85246283/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی