آمریکا در هراس جدی از حضور ایران در تنگه پاناما: بر حضور کشتی‌های ایرانی نظارت می‌کنیم


نیویورک – ایرنا- یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در هراس از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، بار دیگر در واکنش به  برنامه ریزی تهران برای حضور در تنگه پاناما گفت که واشنگتن بر اعزام کشتی های ایران در تنگه پاناما نظارت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85017056/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی