آمریکا دسترسی ایران به وجوه خود در عراق را تایید کرد


نیویورک – ایرنا- متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دسترسی ایران به حدود ۳ میلیارد دلار از وجوه متعلق به خود را در عراق تایید کرد و گفت که این انتقال پول را تایید می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139733/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی