آمریکا: روند تبادل زندانیان با ایران ادامه دارد


نیویورک – ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره تبادل زندانیان میان تهران – واشنگتن اعلام کرد که روند آزادی زندانیان از ایران ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226150/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی