آمریکا موشک بالستیک قاره پیما آزمایش کرد


 نیویورک – ایرنا- دفتر مطبوعاتی ارتش آمریکا اعلام کرد که امروز چهارشنبه به وقت محلی، موشک بالستیک قاره پیمای  موسوم به «مینوت من ۳» را از پایگاه نیروی هوا و فضای ارتش در وندربرگ در کالیفرنیا آزمایش کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221942/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی