آمریکا: وجوه آزاد شده ایران در عراق برای مبادلات بشردوستانه است


نیویورک- ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دسترسی ایران به ۲.۷ میلیارد دلار از وجوه متعلق به خود در عراق برای مبادلات بشردوستانه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141011/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی