آمریکا و تکرار ادعای حمایت از زنان ایرانی با حذف ایران از کمیسیون مقام زن 


نیویورک – ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تکرار ادعای حمایت از زنان ایرانی اعلام کرد: متعهد به حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل هستیم. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84963433/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی