آمریکا چگونه به آتش‌بس شلیک کرد؟


تهران- ایرنا- دولت آمریکا، تصمیم گرفته است حمایت کامل خود از اسرائیل را به بهای انزوای دیپلماتیک خود و ضربه خوردن به اعتبار جهانی اش ادامه دهد. این آخرین اقدام واشنگتن در اثبات نقش مستقیم خود در نسل‌کشی مردم غزه و به مخاطره انداختن صلح و ثبات بین المللی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85316978/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی