آمریکا ۲۰فرد و نهاد ایرانی را به بهانه مشارکت در شبکه‌های مالی وزارت دفاع و سپاه تحریم کرد


نیویورک – ایرنا- وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد دفتر کنترل دارایی های این وزارتخانه تحریم‌هایی را علیه بیش از ۲۰ فرد و نهاد ایرانی به علت مشارکت در شبکه‌های مالی مرتبط با وزارت دفاع و سپاه اعمال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307169/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%B2%DB%B0%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی