آهنگ شتابان توسعه بنادر ایرانی سواحل خلیج فارس در استان بوشهر


بوشهر-ایرنا- افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های متعدد در بنادر تجاری استان بوشهر با برنامه‌های راهبردی دولت سیزدهم طی ۱۸ ماه گذشته، نویدبخش آهنگ توسعه این بنادر در حاشیه خلیج فارس است که می‌تواند در افزایش بهره‌وری از سواحل این استان مورد توجه قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061180/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی