آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیر نفوذ صهیونیست‌هاست


تهران- ایرنا- عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیر نفوذ صهیونیست‌ها است و تحت تاثیر القائات این رژیم نامشروع تصمیم می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954502/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی