آژانس توقعات خود را از «پروتکل الحاقی» به «توافقنامه پادمانی» تقلیل داد


تهران-ایرنا- کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از آنکه آمریکا در پایان اغتشاشات متوجه «شکست دور دوم جنگ ترکیبی» خودش شد، رویکرد خود را تعدیل کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126844/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی