آیا امام موسی صدر مخالف اندیشه‌های سیاسی امام خمینی بود؟


تهران- ایرنا- اولین نماینده امام در لبنان که اکنون نمایندگی رهبر معظم انقلاب را برعهده دارد، می‌گوید: امام موسی صدر مواضع سیاسی امام خمینی را کاملاً قبول داشت ولی شرایط لبنان اجازه ترویج این مواضع را نمی‌داد و او سعی می‌کرد متناسب با وضعیت این کشور عمل کند و طلبه‌های لبنانی تشویق می‌شدند در زمان تبعید امام در عراق به نجف مهاجرت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225487/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی