آیا در تحریم حداکثری زنان ایرانی مستثنی بودند؟

به گزارش ایرنا، ناصرکنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه روز پنجشنبه در توییتر نوشت: رئیس‌جمهور رژیمی که بیش از ۴۰ سال در دشمنی و بیرحمی علیه ملت ایران سنگ تمام گذاشت و در تروریسم اقتصادی و تحریم حتی به کودکان بیمار پروانه ای هم رحم‌ نکرد، مدعی است “ما در کنار زنان ایران هستیم”. براستی آیا در تحریم حداکثری شما علیه ملت ایران، زنان و مادران ایرانی مستثنی بودند!؟»


منبع: https://www.irna.ir/news/84952438/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی