آیا صهیونیست‌ها پیروزی مقطعی را با شکست استراتژیک عوض می‌کنند؟


تهران- ایرنا- کارشناسان مسائل منطقه، با بیان اینکه تحرکات سیاسی جنگ غزه با گذشت زمان مهمتر از تحرکات نظامی می‌شود، یادآور شدند: وزیر دفاع آمریکا در جمله‌ای تکان دهنده به اسرائیلی‌ها می‌گوید با اشتباه فاحش ادامه جنگ، پیروزی مقطعی و تاکتیکی را با یک شکست استراتژیک عوض می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85326876/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی