آیت‌الله جنتی: اجرای صحیح قانون اساسی به مطالبه عمومی تبدیل شود 


تهران-ایرنا-دبیر شورای نگهبان گفت: ابعاد مختلف قانون اساسی باید توسط رسانه‌ها و نهادهای آموزشی به جامعه معرفی شود تا اجرای صحیح این قانون به مطالبه عمومی تبدیل گردد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306688/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی