آیت‌الله رئیسی از مواکب حرم رضوی بازدید کرد


رئیس‌جمهور در جریان سفر به مشهد مقدس از تعدادی از مواکب حرم مطهر رضوی بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229587/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی