آیت‌الله رئیسی امشب مستقیم با مردم گفت‌وگو می‌کند

به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی چهارشنبه شب بعد از خبر ساعت ۲۱ سیما از طریق شبکه‌های سراسری یک، خبر و رادیو سراسری با مردم به صورت زنده سخن می‌گوید.

آیت‌الله رئیسی در این گفت‌وگوی زنده تلویزیونی، درباره مهمترین مسائل داخلی و خارجی کشور سخن خواهد گفت. این هفتمین گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور با ملت ایران از ابتدای آغاز به کار دولت مردمی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84899552/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی