آیت‌الله رئیسی: بسترسازی برای شکوفایی استعدادهای معلولان وظیفه ماست؛ نه لطف


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور بر ضرورت ایجاد فرصت‌های اجتماعی برابر برای افراد دارای معلولیت تأکید کرد و گفت: همه سازمان‌ها مسئولند نهایت تلاش خود را برای ایجاد فرصت‌های شغلی و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای معلولان به‌کار گیرند و این کار را وظیفه بدانند؛ نه لطف.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959127/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی