آیت‌الله رئیسی:‌ بیانیه گام دوم چراغ راه دولت و دولتمردان است


تهران – ایرنا – رئیس جمهور گفت: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان جامع‌ترین نقشه راه در حوزه حکمرانی و سبک زندگی، مبتنی بر منظومه فکری و سیره و سلوک امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب طراحی شده و چراغ راه دولت و دولتمردان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087213/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی