آیت‌الله رئیسی: تاکید سیاست خارجی ایران ارتباط با کشورهای مستقل است


تهران- ایرنا- آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با بیان اینکه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارتباط با کشورهای مستقل مورد تاکید بود و سفرم به نیکاراگوئه در همین راستا است، گفت: اگر در همه دنیا به اراده و خواست ملت‌ها احترام گذاشته شود و قدرت‌های سلطه‌گر در مقابل رای ملت‌ها خودکامگی نشان ندهند، شرایط در دنیا متفاوت خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141000/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی