آیت‌الله رئیسی: توطئه‌های جدید جبهه استکبار با همکاری کشورهای همسو خنثی می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور با تقبیح سوءاستفاده آمریکا و غرب از ابزارهایی نظیر حقوق بشر علیه کشورهای مستقل و مقاوم، از شکست محاسباتی آمریکا در طراحی‌های جدید علیه کشورها و ملت‌های مبارز و مقاوم گفت و تصریح کرد که گسترش همکاری بین کشورهای همسو یکی از راههای خنثی کردن  فشار جبهه استکبار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973897/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی