آیت‌الله رئیسی : جمعیت از نکات مهم و محوری مورد توجه در برنامه هفتم است


تهران – ایرنا – رئیس جمهور «جمعیت» را از نکات مهم و محوری مورد توجه در برنامه هفتم توسعه کشور دانست و اظهار داشت: جمعیت از مولفه‌های مهم قدرت است و لذا همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور موظف هستند سیاست‌ها و برنامه‌های خود در روند افزایش جمعیت را تهیه و اجرای آن را به طور جدی پیگیری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965018/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی