آیت‌الله رئیسی: حمایت از ملت مظلوم فلسطین نقطه اشتراک تمامی کشورهای اسلامی است


تهران- ایرنا- رئیس جمهور حمایت از ملت مظلوم فلسطین را نقطه اشتراک تمامی کشورهای اسلامی دانست و گفت: امروزه مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی نسبت به ملت مظلوم فلسطین، خواست ملت‌های مسلمان از دولتمردان است؛ لذا اقتضا می‌کند دولت‌های اسلامی با هماهنگی بیشتر در برابر ددمنشی رژیم غاصب صهیونیستی بایستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084872/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی