آیت‌الله رئیسی: دولت سوئد باید عاملین اهانت به قرآن را به دست عدالت بسپارد


تهران – ایرنا – رئیس جمهور گفت:‌ صدور بیانیه محکومیت اهانت به قرآن کریم از سوی دولت سوئد به هیچ وجه کافی نیست و این دولت باید عاملین این جنایت را به دست عدالت بسپارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177768/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی