آیت‌الله رئیسی: طرح برخی اتهامات ناروا درباره مولدسازی غیرمنصفانه است
تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور طرح برخی شایعات و فضاسازی‌های ناروا درباره حق‌الزحمه اعضای هیات مولدسازی دارایی‌های دولت را غیرمنصفانه دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230992/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی